PRÁVNÍ DOLOŽKA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Preambule:

Tyto webové stránky (dále jen „Stránky“) jsou určeny k osobnímu informování uživatelů internetu (dále jen „Uživatelů“). Přístup a používání těchto Stránek podléhají těmto „Všeobecným podmínkám“ a právnímu řádu České republiky. Připojení a přístup k těmto Stránkám předpokládá plné a bezvýhradné seznámení a souhlas s obsahem těchto Všeobecných podmínek.

Společnost, která je majitelem těchto Stránek, si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a veškeré prvky, produkty nebo služby nabízené na těchto Stránkách bez předchozího oznámení upravit, stáhnout či aktualizovat. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění Všeobecných podmínek a/nebo Všeobecných podmínek stránek společnosti Citroën propojených s těmito Stránkami pravidelně sledovat a seznámit se s nimi před každým připojením. Proto Uživatele žádáme, aby si při další návštěvě tuto Stránku znovu prohlédl a vzal na vědomí změny/doplňky.

Stránky slouží společnosti, která je jejich majitelem, k prezentaci své činnosti a nabídky produktů a služeb, především prostřednictvím odkazů, které přesměrují Uživatele k následujícím stránkám a aplikacím společnosti C Automobil Import, s.r.o. (dále jen „Citroen“):

- Prezentace nových osobních a užitkových vozů, prostřednictvím stránek www.citroen.cz;
- Prezentace skladových zásob nových vozů dostupných v jednotlivých prodejnách prostřednictvím stránek www.carstore.citroen.cz;
- Prezentace lokálních akcí týkajících se nových vozů, přičemž celostátní akce jsou k dispozici na stránkách www.carstore.citroen.cz;
- Prezentace příslušenství na stránkách http://www.citroen.cz/home/#/sluzby/prislusenstvi/;
- Prezentace originálních náhradních dílů jak standardních řad, tak i řady Eurorepar na stránkách www.citroen.cz.

Uživatel je informován o tom, že:
- u všech stránek, u nichž je společnost Citroën pouze poskytovatelem stránek (místní akce a ojeté vozy na skladě atd.), nese za obsah a aktualizaci stránek odpovědnost příslušná společnost, která je majitelkou stránek;
- pokud Stránky odkazují na jiné stránky, měl by si Uživatel přečíst podmínky užití, které jsou na nich uvedeny.

Článek 1: Publikace a webhosting

Tyto stránky vydává: C Automobil Import, s.r.o.
Se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26213664, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 80269.
Poskytovatel webhostingu: PSA Peugeot Citroën 75, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS

Článek 2: Ochrana duševního vlastnictví

Společnost, která je majitelkou těchto Stránek, upozorňuje Uživatele, že jednotlivé prvky na těchto Stránkách:

1) jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článku, kreseb, animovaných sekvencí, nahrávek v digitálním audio nebo video formátu atd.;
2) a/nebo jsou chráněny autorským právem k nákresům a modelům: jde především o modely, které se na Stránkách vyskytují;
3) jsou chráněnou značkou: jedná se zejména o značku „CITROËN“, logo „zdvojených šípů“, podpis „KREATIVNÍ TECHNOLOGIE“ či „CREATIVE TECHNOLOGY“, značku „PSA PEUGEOT CITROËN“ a značky modelů, které se na Stránkách objevují. Takto chráněné prvky jsou chráněny jako vlastnictví společnosti Citroën, jejích smluvních partnerů nebo třetích osob, které povolily společnosti, která je majitelem těchto Stránek, je využívat.

Jakákoliv reprodukce, zobrazování, použití, úprava, modifikace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýchkoliv nosičích (papír, digitální nosič atd.) značky „CITROËN“, podpisu „KREATIVNÍ TECHNOLOGIE“ či „CREATIVE TECHNOLOGY“, značky „PSA PEUGEOT CITROËN“ a/nebo značek modelů vozů na Stránkách nemohou být provedeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Citroën, s výjimkou případů, které připouští zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zejména pokud jde o soukromé kopie. V opačném případě jde o protiprávní čin padělání a/nebo ochrany nákresu a vzoru a/nebo značky, který může být trestným činem.

Značky a loga softwaru uvedené na těchto Stránkách jsou majetkem společnosti, která je provozuje, a nelze je používat bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Tato značka zahrnuje (nejen) veškerý software nejmenovitě uvedený v těchto Všeobecných podmínkách.
Tento software je chráněn autorským právem a předpokládá uzavření licenční smlouvy. Jeho použití bez předchozího písemného souhlasu majitele je zakázáno pod hrozbou příslušných právních sankcí za porušení autorských práv.

Článek 3: Informace týkající se obsahu Stránek

Informace a ilustrace, které jsou na Stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek.
Příslušenství, které je představeno u vozů figurujících na těchto Stránkách, je v závislosti na dané verzi součástí sériové nebo příplatkové výbavy. V rámci politiky neustálého zlepšování výrobků upozorňujeme, že společnost Citroën může kdykoliv změnit technické vlastnosti, sériovou i příplatkovou výbavu či barvy vozů. Současné reprodukční technologie navíc neumožnují zcela věrně zobrazovat barvy, modely a/nebo verze představené na těchto Stránkách. Zobrazené výbavy se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit nebo nemusí být k dispozici ve všech zemích. Za ceníky, nabídky, akce a podobné prezentace nese odpovědnost pouze společnost, která je vlastníkem příslušných stránek.

Nové vozy na skladě uvedené na těchto Stránkách jsou vozy ze stránek www.carstore.citroen.cz, dále jen „Citroën Car Store“. Žádáme Uživatele proto, aby si prostudoval uvedenou právní doložku. Tyto nové vozy prodávají pouze společnosti, které je nabízejí, a to na svou odpovědnost. Upozorňujeme Uživatele, že skutečný prodej nebo rezervaci vozu umožní podpis objednávky nebo rezervace u příslušného prodejce.

Ojeté vozy na těchto Stránkách jsou vozy smluvních partnerů společnosti Citroën, která je majitelem příslušných Stránek a je na Stránkách uvedena. Uživateli se připomíná, že společnost Citroën je pouze poskytovatelem Stránek určených k prezentaci skladových zásob ojetých vozů svých prodejen a nenese tedy za obsah těchto Stránek odpovědnost. Uživatel je informován, že vyobrazení ojetých vozů jsou pouze informativní a nemusí nutně odpovídat přesné verzi zvoleného ojetého vozidla. Automatická aktualizace Stránek probíhá jednou denně, proto je možné, že ojetý vůz přiřazený k objednávce zákazníka v průběhu dne si bude moci zobrazit i jiný Uživatel, pokud mezitím neproběhla aktualizace. Uživatel by se proto měl obrátit na příslušného smluvního partnera Citroen a zjistit, zda je ojetý vůz stále k dispozici. Tyto ojeté vozy prodávají pouze smluvní partneři Citroen, kteří je nabízejí a kteří za ně též nesou odpovědnost. Upozorňujeme proto Uživatele, že pouze podpis objednávky nebo rezervace ve společnosti, která je majitelkou Stránek, umožní skutečný prodej nebo rezervaci vozu.

Služby nabízené na těchto Stránkách mohou nabízet členové prodejní sítě společnosti Citroën. U náhradních dílů a příslušenství se uvádějí informativní ceny, a to bez montáže, pokud se nejedná o paušální cenu včetně montáže. Tyto paušální ceny platí jen pro uvedené období.

Doplňky nabízené na těchto Stránkách jsou doplňky ze stránek www.citroen.cz/home/#/sluzby/prislusenstvi/, dále jen „Citroën Příslušenství“. Žádáme proto Uživatele, aby si prostudoval uvedenou právní doložku. Tyto doplňky prodávají pouze smluvní partneři Citroen, kteří je nabízejí, a to na svou odpovědnost.

Obecně se připomíná, že jakmile Stránky nabízejí odkaz na jiné webové stránky, měl by si Uživatel prostudovat právní doložku zde uvedenou.
Obchodní síť společnosti Citroën je Vám k dispozici pro dotazy týkající se produktů a služeb nabízených na těchto Stránkách.

Připomínáme, že společnost, která je majitelkou těchto Stránek, je členem obchodní sítě společnosti Citroën, i když jde o nezávislého obchodníka, který může stanovovat své vlastní ceníky a účastnit se dle vlastního uvážení operací společnosti Citroën (včetně paušálu) a je sám odpovědný za informace nabízené na těchto Stránkách.

Článek 4: Osobní údaje

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Správce a zpracovatel Osobní údaje zpracovává společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 262 13 664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80269, informace@citroen.com / tel. číslo +420 222 352 277, jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména členům distribuční sítě Citroën).
Subjekt údajů Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. 
Osobní údaje    Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon.
Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace o způsobu nakládání s osobními údaji naleznete na adrese http://www.citroen.cz/pravni-dolozka.html

Článek 5: Cookies


Cookies jsou datové soubory v textovém formátu, které server odesílá a ukládá do počítače během návštěvy webové stránky. Uživatel je informován, že stránky Citroën Car Store zavedly systém cookies, které usnadňují jeho pohyb na stránkách a nabízí mu informace na míru na základě toho, že ho uvedený server dokáže identifikovat. Tyto cookies využívají pouze stránky Citroën Car Store, a to pro vypracování statistik své návštěvnosti a pro zabránění případného tzv. packového odesílání informací stejnému Uživateli. Soubor cookies neobsahují v žádném případě osobní údaje.
Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížecí v menu „Nástroje“.

Článek 6: Hypertextové odkazy

Umístění hypertextového odkazu na tyto Stránky vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Citroën. Společnost Citroën nenese žádnou odpovědnost za obsah, výrobky nebo služby nabízené na stránkách, s nimiž budou tyto Stránky spojené hypertextovými nebo jinými odkazy bez souhlasu společnosti Citroën.

Článek 7: Bezpečnost


Uživatel se zavazuje, že při používání těchto Stránek nebude provádět žádné manipulace, které by mohly způsobit počítačovou, funkční nebo jinou poruchu, jež by ohrozila funkčnost těchto Stránek nebo jiného serveru či služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek. Uživatel se dále zavazuje zejména zveřejnovat ve složce, kterou dostává k dispozici, pouze pravdivé a spolehlivé informace, údaje a soubory, které nijak neohrozí funkčnost těchto Stránek nebo jiného serveru či služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek.
Při používání těchto Stránek nebo serveru či služeb, které jsou prostřednictvím těchto Stránek dostupné, se Uživatel zavazuje:
- dodržovat zákony a platné vnitrostátní i mezinárodní předpisy a práva třetích osob;
- jakkoliv a v jakékoliv formě nepoškozovat dobré jméno skupiny PSA Peugeot Citroën.

Naší společnosti, která vlastní tyto Stránky i společnostem skupiny PSA Peugeot Citroën se Uživatel zaručuje, že se zdrží a pokud možno zabrání jakémukoliv jednání třetích osob souvisejícím s obsahem informací, které by umístil na svou osobní stránku na těchto webových Stránkách, zejména jednání, které by vyplývalo z porušení osobnostních práv, práv duševního vlastnictví, veřejného pořádku, dobrých mravů, ochrany soukromí nebo porušení ustanovení trestních zákonů platného právního řádu České republiky.

Uživatel se zavazuje v této souvislosti uhradit skupině PSA Peugeot Citroën veškeré výlohy, náklady a výdaje, které by z výše uvedeného jednání plynuly, včetně honorářů a přiměřených nákladu na poradce naší společnosti. Společnost, která je majitelem těchto Stránek, se zavazuje použít veškeré nutné prostředky k zajištění bezpečnosti informací, které jí Uživatel poskytne ve své osobní složce.
Společnost, která je majitelem těchto Stránek, však nemůže zaručit, že zprávy přenášené elektronickou cestou nikdo cizí nezachytí. Proto Uživatele i přes ustanovení Článku 4 Všeobecných podmínek vyzýváme, aby touto cestou nesděloval nadbytečné citlivé osobní údaje.
Pokud takovéto informace chce Uživatel společnosti, která je majitelem těchto Stránek sdělit, použije pouze poštovních a doručovatelských služeb.

Článek 8: Omezení odpovědnosti

Společnost, která je majitelem těchto Stránek, se zavazuje s ohledem na stav techniky a odbornou úroveň učinit vše pro zajištění fungování těchto Stránek za optimálních podmínek.

Společnost, která je majitelem těchto Stránek, si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit, upravit nebo dočasně či trvale přerušit činnost celých nebo části těchto Stránek, a to bez povinnosti o tom Uživatele předem informovat. Společnost, která je majitelem těchto Stránek, nenese odpovědnost za programátorské chyby nebo počítačové viry.

Uživatel se zavazuje používat tyto Stránky na svou plnou odpovědnost, společnost, která je majitelem těchto Stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, jako je zejména materiální škoda, ztráta dat nebo programu či finanční újma vyplývající z používání těchto Stránek nebo stránek s nimi spojených.

Uživateli se rovněž připomíná, že informace na Stránkách jsou jen informačního charakteru a nijak společnost, která je majitelem těchto Stránek, nezavazují.
Upozorňujeme Uživatele, že na některé produkty nebo služby představované na těchto Stránkách se mohou v některých zemích vztahovat zvláštní předpisy co restrikce a/nebo zákazy.

Článek 9 – Zrušení nebo přerušení přístupu na webové stránky:

Společnost, která je majitelem těchto Stránek, bude moci kdykoliv dočasně nebo trvale omezit nebo zrušit přístup Uživatele na tyto Stránky, aniž by byla povinna své rozhodnutí zdůvodnit, a to zejména v případě:
 
- porušení těchto podmínek ze strany Uživatele, bez újmy na všech ostatních právech ve prospěch naší společnosti;
- technických problému spojených s infrastrukturou zavedenou za účelem spuštění a fungování těchto Stránek;
- v případě konečného zrušení se Uživatel zavazuje bezodkladně zničit jakoukoliv kopii našich Stránek a/nebo jejich obsahu.

Článek 10: Platné právní předpisy

Tyto Stránky a tyto Všeobecné podmínky se řídí českým právním řádem.
O veškerých sporech budou rozhodovat příslušné soudy České republiky.